Retningslinjer for personvern for Data Assistanse AS

Innhold

 1. Hvilke opplysninger samler vi inn
 2. Hva bruker vi disse opplysningene til
 3. Hvordan lagres opplysningene
 4. Retten til å slette personopplysninger
 5. Retten til dataportabilitet
 6. Kontaktinfo om personvernopplysninger

 

 

 1. Hvilke opplysninger samler vi inn

Hvis kunden ønsker det kan vi samle inn opplysninger om:

 • navn på personer
 • brukernavn
 • epostadresse
 • passord i kundens systemer
 • tilgangsrettigheter

Vi spør kunden om disse opplysningene skal samles inn og lagres. Etter ønske kan deler av disse opplysningene lagres, og andre ikke.

 

 1. Hva bruker vi disse opplysningene til

Vi bruker disse opplysningene for raskere og bedre kunne supportere kundens forespørsler.

 

 1. Hvordan lagres opplysningene

Vi lagrer opplysningen i sikrede og krypterte systemer. Det kreves brukernavn og passord for å nå disse opplysningene, samt to-trinns autentisering eksternt.

 

 1. Retten til å slette personopplysninger

Etter den nye loven om personvern (GDPR) har alle personer rett til å be om at opplysninger om seg selv blir slettet. Dette skal skje innenfor en rimelig tidsfrist, som forordningen har satt til senest 30 dager etter forespørsel.

 

 1. Retten til dataportabilitet

Dataportabilitet betyr at en person kan be om, og har rett til, å få utlevert alle data om seg selv. Denne fristen er også satt til senest 30 dager etter forespørsel.

 

 1. Kontaktinfo om personvernopplysninger

Opplysninger om personvern og personopplysninger som Data Assistanse AS besitter kan fås av daglig leder Stein Hammervold, tel. 90595475 eller epost stein(a)d-a.no

Generelle opplysninger om GDPR og personvern kan man les om på datatilsynets websider https://datatilsynet.no, epost postkasse@datatilsynet.no eller telefon 22 39 69 00